Första kontaktEME kontakter:
[50 MHz] [144 MHz] [432 MHz] [1296 MHz] [2,3 GHz] [3,4 GHz] [5,7 GHz] [10 GHz] [24 GHz] [47 GHz] [76 GHz] [122 GHz] [134 GHz] [241 GHz]

Ej EME kontakter:
[50 MHz] [144 MHz] [432 MHz] [1296 MHz] [2,3 GHz] [3,4 GHz] [5,7 GHz] [10 GHz] [24 GHz] [47 GHz] [76 GHz] [122 GHz] [134 GHz] [241 GHz]


76 GHz - ej EME (3 poster)

Skicka ett mail till SM7ECM om du har uppdateringar eller tillägg till denna lista. Mailadress enligt SM Callbook på SSA hemsida.

Prefix Signal SM Signal Datum UTC Anteckning
DL, Germany DK4RC SM7EYW 2016-08-07 19:15 Tr
OZ, Denmark OZ/SM7FMX/P SK7MW/P 2015-08-06 06:28 Tr
SM, Sweden SM6AFV SM6HYG 2013-04-27 11:05 Tr

Ansvariga för dessa listor är SM6CMU (50 Mhz) och för övriga band SM7ECM.