Första kontaktEME kontakter:
[50 MHz] [144 MHz] [432 MHz] [1296 MHz] [2,3 GHz] [3,4 GHz] [5,7 GHz] [10 GHz] [24 GHz] [47 GHz] [76 GHz] [122 GHz] [134 GHz] [241 GHz]

Ej EME kontakter:
[50 MHz] [144 MHz] [432 MHz] [1296 MHz] [2,3 GHz] [3,4 GHz] [5,7 GHz] [10 GHz] [24 GHz] [47 GHz] [76 GHz] [122 GHz] [134 GHz] [241 GHz]


47 GHz - ej EME (5 poster)

Skicka ett mail till SM7ECM om du har uppdateringar eller tillägg till denna lista. Mailadress enligt SM Callbook på SSA hemsida.

Prefix Signal SM Signal Datum UTC Anteckning
DA-DL, Fed Rep of Germany DF9IC/P SK7MW 2015-08-09 12:56 Tr
OH0, Aland Is. OH0/OH2AXH SM0DFP 2011-08-06 13:14 Tr
OJ0, Market Reef OJ0EME SM0DFP 2023-06-21 16:25 Tr
OZ, Denmark OZ7DX SM/DJ6JJ 2006-08-17 13:22 Tr
SM, Sweden SM5QA SM0DFP 2003-03-02   Tr

Ansvariga för dessa listor är SM6CMU (50 Mhz) och för övriga band SM7ECM.