Första kontaktEME kontakter:
[50 MHz] [144 MHz] [432 MHz] [1296 MHz] [2,3 GHz] [3,4 GHz] [5,7 GHz] [10 GHz] [24 GHz] [47 GHz] [76 GHz] [122 GHz] [134 GHz] [241 GHz]

Ej EME kontakter:
[50 MHz] [144 MHz] [432 MHz] [1296 MHz] [2,3 GHz] [3,4 GHz] [5,7 GHz] [10 GHz] [24 GHz] [47 GHz] [76 GHz] [122 GHz] [134 GHz] [241 GHz]


3,4 GHz - ej EME (12 poster)

Bandet öppnades formellt för amatörradiotrafik 1949-01-01 i Region 2 och 3 i och med Atlantic City-reglementets ikraftträdande. Dock ej i Region 1. I dag har man i drygt 20 DXCC-länder i Europa tillstånd att använda bandet. SM6HYG lyckades få tidsbegränsat specialtillstånd 1983. Från och med 2006 har ett antal SM-stationer fått tidsbegränsade specialtillstånd. Första kända QSO kördes mellan PA0CRA och SM6HYG 1983-06-25.

Skicka ett mail till SM7ECM om du har uppdateringar eller tillägg till denna lista. Mailadress enligt SM Callbook på SSA hemsida.

Prefix Signal SM Signal Datum UTC Anteckning
DA-DL, Fed Rep of Germany DF9LN SM6HYG 1983-07-31   Tr, DA-DL valid after 730916,Y2-Y9 valid after 901002
ES, Estonia ES5PC SM0DFP 2010-08-20 05:27 Tr
G, England G3LQR SM6HYG 1983-07-11   Tr
GM, Scotland GM4OGI SM7GEP 2006-09-21   Tr
LA, Norway LA6LCA SM6HYG 2006-05-10   Tr
OH, Finland OH2AUE SM0DFP 2010-08-10 17:10 Tr
OK, Czech Rep OK2ZZ SM7GEP 2006-09-21   Tr, Valid after 921231
OM, Slovak Rep OM3KII SM7ECM 2011-10-02 06:04 Tr, Valid after 921231
OZ, Denmark OZ2TG SK7MW 2006-04-03 16:50 Tr
PA, Netherlands PA0CRA SM6HYG 1983-06-25   Tr
SM, Sweden SM7GEP SK7MW 2006-04-03 20:00 Tr
SP, Poland SP6GWB SM7ECM 2012-07-08 07:45 AR

Ansvariga för dessa listor är SM6CMU (50 Mhz) och för övriga band SM7ECM.