IARU om solpaneler och optimerare

Information om IARU:s skrivelse till EU om optimerare för solpaneler finns att läsa via IARU-R1:s hemsida LÄNK

I samband med detta vill jag även informera om en intressant studie från University of Southern Denmark (The Impact of Optimizers for PV-Modules, A comparative study) gällande just användningen av optimerare. LÄNK

73′

/Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN