Information kring WRC-23

För att få information kring IARU:s arbete med förberedelser inför WRC-23 finns en hel del att finna på IARU:s webbar. Arbetet  med den globala förberedelsen koordineras av Ole, LA2RR, och IARU:s webbar har uppdaterats för att täcka alla olika grupper och organisationer som IARU samarbetar med. Eftersom arbetet med spektrum är globalt finns den övergripande informationen på IARU:s globala web: https://www.iaru.org/spectrum/ Arbetet med WRC-23 hittas under ITU.

Den viktigaste frågan för amatörradion under WRC-23 rör samexistens med satellitnavigering (RNSS) i 23cm-bandet, vilket har en egen agendapunkt. Information om denna punkt finns som news post bl.a. på region 1:s web, www.iaru-r1.org. Använd gärna sökfunktionen på IARU:s website med t.ex. ”RNSS” som sökord.

73′ /Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN