Nytt IARU-R1 VUSHF newsletter

Ett nytt newsletter finns nu ute och innehåller en hel del intressant om

  • IARU-R1 konferensen i Novi Sad
  • VHF contesting
  • 50MHz
  • 23cm
  • VUSHF-kommittens ordförande funderar en del kring framtiden för våra amatörradioband och att dela spectrum med andra användare. Finns CEPT-rekommendationer publicerade och det kallas då Licensed Shared Access (LSA).

Newsletter 86 finns på denna länk: LÄNK

73′

/Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN