Rohde & Schwarz går in i SSA:s arbetsgrupp om EMC-frågor

 

Exempel på laboratoriemiljö vid EMC-mätning. FOTO: Rohde & Schwarz
Exempel på laboratoriemiljö vid EMC-mätning.
FOTO: Rohde & Schwarz

Uppdaterad 2014-06-22 kl 1200.
För en knapp månad sedan beslutade SSA:s styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med fokus på EMC-problem. Responsen blev större än vad SSA hade vågat hoppas. Två företag har anmält att de vill ingå i gruppen liksom, hittills,  sex kompetenta SSA-medlemmar.

Rohde & Schwarz är det mest namnkunniga av de två  företag som anmält att de vill delta i arbetet. Rohde & Schwarz har arbetat många år inom området och utvecklat verktyg som idag används i ledande EMC-mätplatser över hela världen.

– Det är glädjande att både företag inom branschen och många kunniga medlemmar har anmält sitt intresse att delta i arbetsgruppen, säger SSA:s ordförande Tore Andersson SM0DZB i en kommentar. Vi har nu sex medlemmar som på ett eller annat sätt lovat bidra med kunnande och arbete inom gruppen.  Flera av dessa arbetar professionellt med EMC-problematik.

Plats för fler
– Jag vill framhålla att vi är intresserade av att fler hör av sig, säger Tore. Det finns plats för fler. Men gör din intresseanmälan så snart som möjligt. Vi räknar med en första arbetsgenomgång efter semestertidens slut i början av augusti.

Elektromagnetisk samexistens
Under drygt ett år har SSA ägnat ett ökande intresse åt EMC-problem. EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet, på engelska Electro Magnetic Compatibility förkortat EMC. Med det menas att en viss elektrisk utrustning ska kunna samexistera med annan elektrisk utrustning utan att vålla störningar på de andra utrustningarna. Wikipedia lär att sådana störningar kan vara ledningsbundna lågfrekventa eller högfrekventa, strålande lågfrekventa eller högfrekventa eller elektrostatiska urladdningsfenomen.
Länk till Wikipedia.

Rohde &Schwarz går in i SSA:s arbetsgrupp
Samma vecka som ssa.se efterlyste intresserade, som var villiga att ingå i arbetsgruppen kring EMC-frågor, anmälde Rohde & Schwarz sitt intresse att delta.

Rohde & Schwarz  har arbetat i många år inom EMC-området, och har utvecklat verktyg som idag används av ledande EMC-mätplatser över hela världen. Vi har inget skärmrum i våra lokaler, vilket innebär att vi, inom våra lokaler, bara kan vara behjälpliga med ledningsbundna mätningar. Vi förmodar dock att om det tillkommer ytterligare tekniker, så kommer tillgång till skärmrum att lösas.

Torbjörn Hammarström är applikationsingenjör vid Rohde & Schwarz och en av två tekniker som kommer att representera företaget i arbetsgruppen.
Torbjörn Hammarström är applikationsingenjör vid Rohde & Schwarz och en av två tekniker som kommer att representera företaget i arbetsgruppen.

Vi vill dock erbjuda vår kompetens, kunskap och tillgång till mätutrustning, med möjlighet att låna upp kompletterande sådan, från våra kollegor i Tyskland, skriver Kenneth Becker vid Rohde & Schwarz.
Jag har tidigare stämt av detta med Mikael Grimsland ( SM0EPX ), som också är involverad i den kommande gruppen.

Närmast berörda hos Rohde & Schwarz blir Torbjörn Hammarström och Per Isacsson. Torbjörn Hammarström är applikationsingenjör och kompetent inom EMC sedan många år. Han är lokaliserad vid Rohde & Schwarz Stockholmskontor. Per Isacsson är chef för Rohde & Schwartz service- och kalibreringsverksamhet i Malmö. Han är också involverad i flera EMC-projekt. Per Isacsson har ett förflutet inom EMC-fältet sedan många år, bl.a. på Ericsson i Lund.

Våra kollegor Torbjörn och Per ser fram emot att få samverka med övriga intressenter och vi emotser fortsatt information i detta ämne, skriver Kenneth Becker i brevet till SSA.

”Rohde & Schwarz erbudande fantastiskt”
– Det är ett fantastiskt erbjudande. Med det kunnande och de resurser som vi får del av genom Rohde & Schwarz, kommer vi att kunna  vidareutveckla vårt arbete inom EMC området, säger SSA:s ordförande Tore SM0DZB.

– Vår tanke från SSA är att ta tag i EMC-frågorna på bred font. Vi har kontaktat ett antal andra radioanvändare, bl.a Försvaret, FRA, Svedavia och några till.

– Micke SM0EPX har planer på att skapa en gemensam plattform för ömsesidigt kunskapsutbyte. Vi räknar med vår arbetsgrupp ska ha en första genomgång i augusti. Men vi hoppas att få kontakt med fler intresserade som kan ingå i gruppen.

– SSA söker också en person som kan vara med i IARU:s arbete med EMC frågorna.

Länkar till några tidigare artiklar om EMC på ssa.se:
Länk till upprop för att hitta intresserade att ingå i arbetsgruppen
Länk till artikel om ny EU-standard för störningar från HomePlugs

//Erik SM7DZV

 

2014-06-22
”Jag måste gratulera SSA…”
Redaktionen fick ett mejl från Ingvar Josefsson SM6CBQ. Han hade läst om det kommande samarbetet mellan SSA och Rohde & Schwarz. Ingvar är idag pensionerad elektronikkonstuktör med 40 års anställning hos SAAB, den del som i dag heter SAAB Avionics. När det gäller elektronik  vet Ingvar verkligen vad han talar om. Här är mejlet han skrev:

Jag måste gratulera SSA till att ha fått med Rohde & Schwarz i arbetsgruppen kring EMC-frågor.
Rohde & Schwarz är ett av de bästa företagen i branschen, om inte det bästa! Hälften av all världens producerade mobiltelefoner sluttestas av mätsystem från R&S.
Jag har använt deras mätutrustning under min tid på SAAB: Fantastisk kvalité på mätutrustning och handhavandeinstruktioner. De vet verkligen vad de sysslar med!
73/ Ingvar SM6CBQ

 

Författare: SM7DZV