Elsäkerhetsverket utfärdar försäljningsförbud

För en tid sedan anmälde SSA en disco-lampa till Elsäkerhetsverket då den enligt våra mätningar inte uppfyllde gällande normer. 

Elsäkerhetsverket lät utföra motsvarande prov och kunde bekräfta att både ledningsbundna störningar och utstrålade störningar låg över tillåtna värden. Lampan saknade också en giltig EG-försäkran. Elsäkerhetsverket utfärdade försäljningsförbud och även ett föreläggande om betalningsskyldighet för verkets kostnader.

Rusta-91150015 3W Radiated EMI
Rusta-91150015 3W Conducted EMI

En tidigare sammanställning av våra prov på LED-lampor finns här:
https://www.ssa.se/forteckning-over-led-produkter-som-ssa-anmalt-till-elsakerhetsverket/

Author: SM5AJV