Senaste inläggen

Har du störningar från solcellsinstallationer i din trakt?

Elsäkerhetsverket är tillsammans med Energimyndigheten sedan en tid igång med sin granskning av solcellsinstallationer runtom i landet. Vi skrev om detta i december förra året här på vår sida. Elsäkerhetsverket finner att det främst är anläggningar med så kallade optimerare som orsakar radiostörningar. Vissa anläggningar har däremot mycket goda EMC-egenskaper, så man ska inte kategoriskt anklaga solcellsanläggningar för att störa,…

Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten granskar störningar från installationer med solpaneler

Solceller blir allt vanligare. Ett tilltagande problem är att det kan skapas störningar vid radiomottagning. I dagens nyhetsbrev (LÄNK) från Elsäkerhetsverket berättar man att de tittar närmare på de växelriktare och optimerare som finns i våra solcellsanläggningar. Elsäkerhetsverket gör detta tillsammans med Energimyndigheten i ett projekt som pågår till mars 2020.

Framtiden formades i Wien – IARU rapporter från SSA delegaterna

Möte i C7-gruppen, EMC I april hölls ett antal möten i Wien inom International Amateur Radio Union,IARU där SSA representerar Sveriges intressen i IARU Region 1. Från SSA deltog vår sektionsledare Mats SM6EAN, Håkan SM5AQD för HF, Kjell SM7GVF för VHF & up och Petter SM3PXO för EMC. På bilden ser ni Petter längst till vänster närmast kameran under ett interimsmöte…

SSA tolkning av SSM rapport ’Fältstyrkor runt Amatörradiostationer’

SSA har läst och tolkat den rapport som SSM har redovisat och sammanfattat det i nedan hänvisad text.

Vi ser gärna att alla som har synpunkter på detta kommer in med dessa till .

Tänk dock på att i det läge vi är i nu finns inga förslag på någonting angående reglering, utan SSA tillsammans med FRO och ESR är inbjudna till ett möte med myndigheterna för att ta del av deras utredningsmaterial.

Elsäkerhetsverket utfärdar försäljningsförbud

För en tid sedan anmälde SSA en disco-lampa till Elsäkerhetsverket då den enligt våra mätningar inte uppfyllde gällande normer.  Elsäkerhetsverket lät utföra motsvarande prov och kunde bekräfta att både ledningsbundna störningar och utstrålade störningar låg över tillåtna värden. Lampan saknade också en giltig EG-försäkran. Elsäkerhetsverket utfärdade försäljningsförbud och även ett föreläggande om betalningsskyldighet för verkets kostnader. En tidigare sammanställning av…

Clas Ohlson inviger sitt nya EMC-laboratorium

Under det senaste året har Clas Ohlson arbetat med att bygga upp ett nytt EMC-laboratorium vid sin anläggning i Insjön. Det är nu klart för invigning. Det finns en kort presentation av projektet på YouTube. Klicka här för att se videon. Branschtidningen Elektronik i Norden hade för ett år sedan en artikel som beskrev satsningen: ”För företaget handlar det om kvalitetssäkring….

SSA anmäler ett dussin undermåliga LED-produkter till Elsäkerhetsverket

Publicerat 2015-03-26. Uppdaterat 2015-03-28 I dag har SSA anmält till Elsäkerhetsverket tolv LED-lampor för marknadskontroll. Mätresultaten visar att de skapar EMC problem(störningar på bl.a. radio) långt över gällande regler. Dessutom har de elsäkerhetsbrister vilket kan förorsaka personskador. Några saknar skydd för spänningsförande delar. De störningar dessa produkter avger kan störa livsviktig radiokommunikation exempelvis trygghetslarm, GPS i räddningsfordon m.m. SSA:s arbetsgrupp…

Rohde & Schwarz går in i SSA:s arbetsgrupp om EMC-frågor

  Uppdaterad 2014-06-22 kl 1200. För en knapp månad sedan beslutade SSA:s styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med fokus på EMC-problem. Responsen blev större än vad SSA hade vågat hoppas. Två företag har anmält att de vill ingå i gruppen liksom, hittills,  sex kompetenta SSA-medlemmar. Rohde & Schwarz är det mest namnkunniga av de två  företag som anmält att de vill delta i arbetet. Rohde…

Robotgräsklippare är sommarens teknikpryl … men också något för SSA:s EMC-grupp att hålla ögonen på

  Teknikbarometern rapporterar att den hetaste elektronikprodukten i sommar är robotgräsklipparen. Teknikbarometern har tagits fram i ett samarbete mellan Handelns Utredningsistitut, HUI, och Prisjakt.nu. Handelns Utredningsinstitut rapporterar att konsumenterna generellt är återhållsamma i sin elektronikkonsumtion under sommarperioden. ”Det som ändå lockar konsumenterna att handla elektronik är starkt kopplat till hälsa, utomhusaktiviteter och bekvämlighet”, skriver HUI. Länk till HUI. SVT har…