Har du störningar från solcellsinstallationer i din trakt?

Elsäkerhetsverket är tillsammans med Energimyndigheten sedan en tid igång med sin granskning av solcellsinstallationer runtom i landet. Vi skrev om detta i december förra året här på vår sida.

Elsäkerhetsverket finner att det främst är anläggningar med så kallade optimerare som orsakar radiostörningar. Vissa anläggningar har däremot mycket goda EMC-egenskaper, så man ska inte kategoriskt anklaga solcellsanläggningar för att störa, uppger man på Elsäkerhetsverket.

Radioamatörer i Kungsbackaområdet har anmält störningar som de anser komma från installationer med solpaneler och Elsäkerhetsverket har nyligen varit där och gjort mätningar. Myndigheten tar gärna emot fler anmälningar om radiostörningar som kan tänkas härröra från installationer med solcellspaneler. Detta till skillnad från störningar i allmänhet och som kan tänkas komma från radiosändningar, dem ska du anmäla till PTS.

Enligt ITU radio regulations anses amatörradion inte vara ”safety service”, varför man inte kan kräva störningsfrihet i alla lägen. Även enstaka starka störningar får tolereras medan det är mer allvarligt om hela frekvensområden är totalt utstörda.

För att vårda grannsämjan är det alltid bra att kommunicera med grannen före en anmälan. Misstänker man en specifik installation bör man därför först be grannen om att stänga av sin anläggning för att bekräfta misstankarna.

När du anmäler en förmodad störning från en solcellsinstallation till Elsäkerhetsverket bör den vara utförlig. Beskriv om störningen är kontinuerlig eller hur den uppträder intermittent. Bifoga gärna ljudfil och bilder från din frekvensdisplay. Uppge var och när iakttagelserna skett samt gärna litet om din utrustning. Anser du att du vet var störkällan är belägen och vem det är som har den så kan du även ange detta. Tänk också på att allt som du skriver till en myndighet blir offentlig handling. Sänd din anmälan till:

Author: SM6ZEM