SSA anmäler ett dussin undermåliga LED-produkter till Elsäkerhetsverket

Mätresultat e26_27 dimbar
Ur en radioamatörs synvinkel var E26_E27 Globlampor (Kall Vit , Bimbar) den som störde mest. Den var mer än 60 dB över gränsvärdena. dB-skalan är logaritmisk. 60 dB motsvarar 1000 gånger över gränsvärdena.  Lampan hade så stark ledningsbunden emission att den slog ut mätmottagaren. Det krävdes 30 dB extra dämpsats på ingången för att mottagaren skulla klara av att mäta störningarna på denna lampa. De andra LED-lamporna hade mycket allvarliga elsäkerhetsbrister. Om ett svenskbaserat företag skulle sälja dessa, skulle de åka på återkallning från konsument och annonsering i press. Se notering längst ned i artikeln beträffande stavning.

Publicerat 2015-03-26.
Uppdaterat 2015-03-28

I dag har SSA anmält till Elsäkerhetsverket tolv LED-lampor för marknadskontroll. Mätresultaten visar att de skapar EMC problem(störningar på bl.a. radio) långt över gällande regler. Dessutom har de elsäkerhetsbrister vilket kan förorsaka personskador. Några saknar skydd för spänningsförande delar. De störningar dessa produkter avger kan störa livsviktig radiokommunikation exempelvis trygghetslarm, GPS i räddningsfordon m.m.

SSA:s arbetsgrupp för EMC frågor har beslutat att vi skall köpa in ytterligare produkter och mäta upp dessa och i de fall de inte klarar gällande bestämmelser kommer vi att sända in mätresultaten till Elsäkerhetsverket för åtgärd. Vi kommer också att ta kontakt med Konsumentverket i detta ärende.

 

Elsäkerhetsverket kan besluta om säljstopp för den typen av bristfälliga elprodukter.

Vår förhoppning är att de företag som säljer produkter med dessa brister skall upphöra med försäljningen.

73 de Tore SM0DZB

Anmälan och mätprotokoll
Klicka här för att läsa anmälan och mätprotokoll.

Notering beträffande stavning av produktbeteckningar:
Vi är medvetna om felstavningarna. Stavningen är hämtad från www.miniinthebox.com där SSA beställt produkterna. Företaget använder inte artikelnummer, så det enda sättet att spåra artikeln på deras hemsida är via deras felstavningar…

2015-03-28: Läs om Elsäkerhetsverkets förelägganden
Den som vill veta mer om Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud kan veta att sökning på ”belysning” på verkets hemsida ger 72 träff (den 2015-03-28). Vanligaste källan till förelägganden är i sammanhanget LED-lampor, som kan vålla allvarliga störningar. Sökning på försäljningsförbud i största allmänhet resulterade i 134 träffar, och fler tillkommer hela tiden. Här är länken till Elsäkerhetsverket.

Författare: SM7DZV