Posted in Arkiv EMC

Elsäkerhetsverket utfärdar försäljningsförbud

För en tid sedan anmälde SSA en disco-lampa till Elsäkerhetsverket då den enligt våra mätningar inte uppfyllde gällande normer.  Elsäkerhetsverket…

[Continue Reading...] Elsäkerhetsverket utfärdar försäljningsförbud