SM3 – Klubbledarmöte Jitsi 22 september

På vårens klubbledarmöte på Jitsi fick vi önskemål om att fortsätta till hösten. Vi kör en omgång i september för de som sitter i klubbarnas styrelser. Så sparkar vi gemensamt igång höst terminen i distriktet.

När: Torsdag den 22 september, klockan 19:00 – 21:00

Vi följer nästan samma agenda som i våras:

  • DL hälsar välkommen och öppnar mötet
  • DL’s info om läget i distriktet
  • Senaste nytt från SSA
  • Varvet runt – Närvarande klubbar informerar om sin verksamhet
  • Övriga frågor
  • Mötet avslutas av DL3

Frågor och förslag på sådant som kan tas upp på mötet, skickas till Johan, SA3BYC, vDL3 och sekreterare.

Länk till Jitsin: https://jitsi.sm2ampr.net/d3-meeting

Tomas & Johan

 

Author: SA3BYC