D3 mötet-särskild agenda för val DL & Valberedning

För punkten på distriktsmötet där val sker har vi en särskild dagordning för att följa SSA’s regler för dessa val.

Agenda för SSA distrikt-3 möte, del för val av DL & Valberedning

Datum: 2023-02-04

Plats:  Hudiksvall

 1. Distriktsmötets öppnande.
 2. Parentation.
 3. Val av ordförande för distriktsmötet.
 4. Val av sekreterare för distriktsmötet.
 5. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om distriktsmötet är stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Presentation av valberedningens förslag.
 9. Val av distriktsledare på två år.
 10. Val av distriktsvalberedning på två år.
 11. Övriga frågor (diskussions – ej beslutspunkt).
 12. Mötets avslutande.

 

Author: SA3BYC