Allt från D3’s höstmöte i Sollefteå

Distrikt 3-höstmöte i Sollefteå den 28 oktober 2023 hos SK3EK, Sollefteå radioklubb.

Ett stort Tack till SK3EK som arrangerade ett välbesökt och jättetrevligt höstmöte i skidklubbens lokal på Hallstaberget i Sollefteå lördag den 28 oktober 2023.

Ett stort Tack till föredragshållarna och antennbyggare Mats, som satte upp en DX Commander ni ska alla ha en stor eloge för allt arbete ni la ner.  Vi ska ge de två trevliga damer som skötte om cafeterian och såg till att vi hade smörgåsar, dryck och mat under dagen en eloge.

Sist men inte minst ett stort Tack till alla Ni som tog er tiden och gjorde bilresan till Sollefteå över dagen.

Jag passar på att flagga för vårt nästa möte, vårmötet, som blir i Östersund den 13’e april 2024. Mer info kommer förstås när vi närmar oss och jag vill Tacka SK3JR för att ni tar på er att arrangera vårmötet. Kan nämna redan nu att jag tittar på plats för höstmötet 2024 och ambitionen är södra delen av distriktet.

Ni hittar de presentationer som visades, mötesanteckningar och deltagarlista i distrikt 3’s arkiv/bibliotek här på ssa.se. Det går tyvärr inte länka direkt. Adressen är ssa.se och man går sedan in på distrikt 3 sidan och öppnar mappen dokument leta reda på mappen Protokoll&Möten.  Sedan får man leta sig ned till 2023 och Höstmötet 28 oktober.

Än en gång Tack för en väldigt trevlig lördag hos SK3EK och i Sollefteå!

Johan, SA3BYC

DL3

Author: SA3BYC