Klubbledarträff i Distrikt 3

DL3 inbjuder till klubbledarträff via Jitsi onsdag 8 Juni klockan 19:00. Ni använder länken https://jitsi.sm2ampr.net/d3-meeting och den är öppen för inloggning från 18:45.

Enligt SSA’s befattningsbeskrivning för DL ska det hållas ett protokollfört klubbledarmöte per verksamhetsår. Tyvärr har man tvingats ställa in detta de senaste åren av varierande orsaker.

Men vi försöker nu igen och för att göra det enkelt så börjar vi med ett möte via Jitsi. Vi kör en förenklad agenda för att inte komplicera det och för försöka komma igång med dessa möten igen. Får vi bra uppslutning så upprepar vi det i höst. Ambitionen är att förbättra kontakten mellan de olika klubbarna och oss i distriktsledningen.

Vi kommer också att presentera den del av enkäten som gäller klubbarnas verksamhet som togs fram till vårmötet.

Vi hoppas att mötet ska kunna vara effektivt och siktar på att mötestiden skall vara max en och en halv timme (19-20:30). Vänligen meddela Johan, vDL3, på adress nedan, om ni kommer eller inte kommer att närvara.

Välkommen den 8’e Juni!

Tomas, SA3UTS, DL3

Johan, SA3BYC, vice DL3

Anmälan och frågor till Johan, SA3BYC, vDL3

e-post: 

telefon: 0709-404092

 

AGENDA KLUBBLEDARTRÄFF DISTRIKT 3

Tid:                 onsdagen den 8’e juni 2022
Plats:              https://jitsi.sm2ampr.net/d3-meeting

Anmälan till:   
19:00              Mötet startar
20:30              Mötet slutar

Agenda:

  1. DL3 hälsar välkommen och öppnar mötet
  2. Val av mötesordförande och sekreterare
  3. DL’s info om läget i distriktet.
  4. Senaste nytt från SSA
  5. Varvet runt – Närvarande klubbar informerar om sin verksamhet
  6. Övriga frågor
  7. Mötet avslutas av DL3

Author: SA3BYC