ARISS – Ett stort rymdäventyr för 115 skolelever

Sammanlagt 115 elever från Räddningsgymnasiet Sandö, Minervaskolan Ånge, NTI Gymnasiet Sundsvall och Skvaders Gymnasieskola Sundsvall deltog i SSA projektet ARISS – Amateur Radio On International Space Station.

**  Titta på korta klipp från sändningen, klicka på SSA Play i menyn uppe till höger!  **

Elever i kö för att sända sina frågor. Foto SM3RAB Ulf Melin.

Under två dagar hade fjorton duktiga elever från NTI Gymnasiet i Sundsvall designat aulan för ljud, bild och dekor på Sandö Räddningsgymnasium inför ARISS live-streaming. Tio elever från Minervaskolan i Ånge och Räddningsgymnasiet Sandö hade tränat på sina rymdfrågor till astronauten.

Den perfekta NTI-streamingen varade i drygt två timmar. Två duktiga musiker från Skaderns gymnasieskola Sundsvall bidrog med folkmusik. SM3LDP Markku presenterade den Internationella rymdstationen ISS. Studenten Johannes Törnquist, SA3TOA vid Räddningsgymnasiet hälsade välkommen. Ruth Bourke Berglund från Folke Bernadotteakademin berättade om arbetet för fred och säkerhet.

När samsändning startade med Tallaght Community School på Irland uppstod stora problem i deras överföring av ljudet till Sandö och det kulturella videoutbytet avbröts. Eleverna var taggade för att under elva minuter få svar på sina rymdfrågor från astronauten Paolo Nespoli.  Men ljudet från Irland var mycket bristfälligt, så det var bara några få elevfrågor som hann ställas.

Projektet genomförande har skett med mycket stor glöd och entusiasm från alla gymnasieelever och deras lärare – det är den mycket stora behållningen för oss alla. Ungdomar för framtiden! Ljudproblemen från Irland  – ja man når inte ända fram ibland…

Jörgen Norrmén  SM3FJF
SSA Projektledare SSA – Amatörradio i skolan 2015-2017
Projektledare ARISS

Author: SM6ZEM