YOTA

Youngsters On The Air

Vad är YOTA (Youngsters On The Air)

Yota är en sammanslutning av intresserade unga radioamatörer från hela IARU Region 1. Vaje år sedan 2011 så arangerars ett stort sommarläger för unaga radio amatörer Sverige som ett utav pionjärländerna här varit med i stort från starten.

 

https://www.youtube.com/watch?v=FGH8FrNbP44&w=120

Yota är mer än bara ett sommarläger det arangeras även andra aktiviteter som Youth Sked, vilket uförs varanan torsdag varje månad . Under December så arangeras även Yota December detta är då medlemsländerna i IARU region 1 aktiverar YOTA signaler på alla band och moder.

I Sverige och inom SSA ungdomssektion har vi aktiverat signalen SH9YOTA Under December aktiviteten. Signalen är högt eftertraktad då den endast har vart QRV ett fåtal tillfällen

För mer information om Yota se

http://www.ham-yota.com/

eller

https://www.facebook.com/hamyota/