YOTA-månad under december 2023

Under december 2023 så var det mycket YOTA-aktivitet med flera olika aktiviteter. Signalerna SK8YOTA och SH9YOTA kördes från Södertörns radioamatörer vid flera tillfällen, från Täby sändareamatörer och från Jönköpings radioamatörer.

Läs mer i artikeln i QTC nummer 2 2024.

Author: SM5OUU