Scoutläger i Skåne med amatörradiostation

Scoutlägret Jamboree 2022 i Norra Åsum utanför Kristianstad kommer att ha en amatörradiostation med radioinspirerade aktiviteter. Amatörradiostationen kommer att finnas mitt i lägret i den central platsen som på det är lägret kallas Boulevarden och det är Johan Bengtsson, SA7AKG som ansvarar för stationen.

För intresserade scouter blir det möjligheter att prova på radioscouting med lite olika aktiviteter från möjlighet att låna PMR-radios någon timme eller så för egen aktivitet/lek, tipsrunda, lösa dagens morsemeddelande och ytterligare några småaktiviteter. De kan också få prova att köra 2m/70cm/kortvågsradio. De scouter som är licensierade radioamatörer kan låna stationen och köra själv, annars så finns det operatörer som kan stå bredvid.
Anropssignal för lägret blir SC22JAM. Lägret pågår från den 30 juli till den 6 augusti.

Author: SM5OUU