VUSHF 2023 – Ånnaboda

Nu finns en tidig web uppe för VUSHF 2023 i Ånnaboda. www.vushf2023.se

Kolla in webben då och då den kommer uppdateras när ny information finns tillgänglig. Anmäl gärna på mail-listan för att indikera preliminärt deltagande och att få ny information direkt.

/SK0CT, Amateur Radio Club of Ericsson AB

Author: SM6EAN