Uppdatering kring VUSHF-frekvenser

Dokumentet ”VUSHF frequencies in Sweden V3.0” är nu uppdaterat. Kortfattat om de viktigaste ändringarna:

  • 70MHz: SSA har lämnat in ett IARU-dokument om allokering i 70MHz-bandet till PTS.
  • 23cm: Diskussioner inom CEPT om begränsningar i bandet 1240-1300MHz där navigationssatelliter är primära användare. Tyska ATV-repeatrar har tvingat stänga men andra begränsningar är f.n. inte kända.
  • 9cm: EU har har tagit upp implementationen av tidigare beslut om bredbandstjänster i bandet 3400-3800MHz och medlemsländerna åläggs att frigöra detta band.
  • 6cm: Initiativ finns för att bredda WLAN-bandet (WRC-2015) och risk finns för begränsning av uteffekt inom detta band.

Under september kommer ett IARU-möte hållas och förhoppningsvis kan jag efter detta uppdatera med lite färsk information.

73′ Mats, SM6EAN

 

Author: SM6EAN