Ny 6cm-fyr SK0CT/B

SK0EN tillsammans med SK0CT har driftsatt en ny fyr, SK0CT/B. Lokator är JO99JX och fyren är placerad 30m marken / 60m över havsnivån. Frekvensen är 5760.903MHz men är inte låst till någon frekvensnormal. Den förväntas därför ha viss frekvensdrift med omgivningen. Nycklingen är frekvensskift, endast ca 100Hz, så man får lyssna noga. Effekten är 10W och antennen en Alford slot, rundstrålande. Utstrålad effekt beräknas till 80W ERP.

När SK0EN kommer bli QRV på 6cm kan det hända att fyren stängs av under NAC.

73′  Per, SM0DFP

Author: SM6EAN