Uppatering av svenska bandplaner över 30 MHz

Under ”Bandplaner” i sektionens meny hittas de gällande svenska bandplanerna. Uppdateringarna är gjorda efter senaste IARU Region 1-mötet.

Tack till Jens, SM6AFV, och Kjell, SM7GVF, för uppdateringarna.

73′
/Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN