Nytt IARU-R1 VUSHF newsletter

Ett nytt V/U/SHF- newsletter #87 finns att hämta från IARU-R1. Några rubriker:

  • Ny ordförande i VHF/UHF/Microwave committee
  • Rekommendationer från den virtuella region 1-konferensen.
  • Lite info om 50MHz

Hämta newsletter: LÄNK

73′ /Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN