PTS tilldelar i 2,3 och 3,4GHz till 5G

PTS har informerat om att man nu arbetar för att tilldela spektrum i 2,3 och 3,4 – 3,8GHz-banden för 5G. Man har som målsättning att tilldelning skall ske under 2019. Kika gärna på PTS hemsida via denna LÄNK. Hur det kommer att gå med utförsäljning/tilldelning är svårt att sia om. Vi får återkomma under hösten kring detta men det känns f.n. lite oklart varför både 2,3 och 3,4 – 3,8GHz behövs på en gång.

Vad vi vet i dagens läge är att tilldelning av tillfälliga högeffektstilltånd för amatörradio kommer ges under 2018 för både 2,3 och 3,4GHz.

73′ /Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN