Uppdaterat frekvensdokument – V6.0

Den sammanställning vi försöker hålla aktuell över amatörradioband >30MHz är nu uppdaterad till V6.0. Dokumentet finns under ”Bandplaner”.

73′
Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN