Ny VHF Handbook, V8.02

En ny version av den tidigare ”VHF Managers Handbook” finns nu upplagd under Dokumentarkiv/IARU R1 C5 – VUSHF”. Detta är ett dokument som är resultatet av diskussioner vid senaste IARU-konferensen och med förhoppningen att det skall bli ett enklare dokument att läsa och hitta i. En av förändringarna är det justerade namnet där ”Managers” är borttaget.  Börja gärna med att läsa inledningen av Jacques, ON4AVJ.

Vi vet att det finns många olika typer av läsare av detta dokument, som söker olika information. Det blir svårt att strukturera dokumentet för alla men förhoppningen är att detta är en förbättring. En del i det nya tänket är just som namnbytet visar – det är inte bara för ”Managers”.  Som Jacques skriver, tyck gärna till om dokumentet.

Dokumentet kommer att diskuteras på kommande interimskonferens i Wien 2019 för att om möjligt ytterligare förbättras och att en ny struktur kan spikas.

73′
/Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN