PTS-remiss om kanaldelning för länkar

Ett nytt förslag till förändring av kanalplaner för fast radio (länkar) skulle kunna påverka amatörradiobanden i mikrovågsområdet. Efter genomgång av förslaget står det klart att länkbanden kring vårt 10 GHz-band inte berörs, samt att endast den nedre delen av amatörradiobandet 75,5 – 81 GHz berörs, nämligen 75,5 – 76,0 GHz. Eftersom fast radio redan är primär användare i den delen av bandet utgör förslaget egentligen ingen förändring från dagens situation.

Aktivitetscentrum för 76GHz smalbandstrafik ligger på 76 032 MHz.

73
Jens, SM6AFV

Author: SM6EAN