Fortsatt tilldelning av tillstånd för 2,3 & 3,4 GHz

PTS har nyligen publicerat information om att auktionerna av 2,3 & 3,4 GHz försenas. Se PTS information: Länk till PTS

Positivt för oss att PTS nu fortsätter ge tillfälliga tillstånd för 2,3 och 3,4 GHz, på samma sätt som tidigare. Tillstånden ges f.n. fram till 2020-06-30.

73′ Jens, SM6AFV

Author: SM6EAN