IARU region 1-konferens i Varna, Bulgarien

– Av Mats Espling SM6EAN –

Tillsammans med Eric, SM6JSM, representerar vi SSA på denna IARU Reg1-konferens. Även Anders, SM6CNN, deltar men som representant för IARU Executive Committee. Jag skall försöka att uppdatera med lite information kring VUSHF från konferensen då och då på sektionssidan. Även Eric kommer skriva på SSA’s hemsida (HF) under konferensen.

IARU Opening
Bild från öppnandet av IARU-konferensen i Bulgarien.

Konferensen  öppnades med sedvanliga inledningstal, inklusive tal från representanter för Internationella Teleunionen (ITU), EU och Bulgariska Sportministeriet (ansvarar för amatörradio). Denna representation på konferensen visar att IARU är en organisation man tar hänsyn till centralt, även om detta kan variera lokalt i olika länder.

Specialsignal
LZ14IARU är en specialsignal som just aktiverats från IARU Region 1 konferensen i Bulgarien.

136 medlemsländer
IARU har f.n. 136 medlämsländer och Region 1 består av Europa, Afrika,  Mellanöstern och norra Asien.  Representanter från  44 länder över hela Region 1 deltar på konferensen. Jag har vid olika mindre och större sammankomster i Norden hört kommentarer om ”vad IARU håller på med egntligen”. Personligen är jag övertygad om att detta är rätt sätt att samverka med, och påverka, de organisationer som långsiktigt styr över amatörradions möjlighet att verka. Det behövs arbete, konsekvens och långsiktighet för att lyckas och det händer inte genom korta insatser vid behov. ”Dessvärre” behövs då en rätt omfattande organisation för att hantera detta.

EMC-störningar fick störst intresse första dagen
Det som var av störst intresse under första dagen var EMC och den dystra utveckling vi ser från lägsta HF-band till UHF. Det pågår hela tiden arbete på nya och uppdaterade standarder och på mötet diskuterades hur IARU kan möta detta för att våra band skall vara användbara även i närhet av t.ex. bebyggelse, solpaneler eller laddstationer för elbilar. Det var uppenbart att man behöver ändra stratergi och, förutom arbetet med standarder, framför allt stärka hur IARU kan utöva lobby där det behövs. Historiskt sett har IARU satt upp en organisation för att kunna påverka ITU eftersom där sätts långsiktig allokering av spektrum. När det gäller EMC är det dock andra organisationer (CISPR och CENELEC) som man behöver påverka. Detta kräver nya tag inom IARU, vilket var målet med de förslag som diskuterades.

I morgon börjar diskussionerna i kommittéerna C4 (HF) och C5 (VHF och upp).

73′ /Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN