IARU Reg 1-möte, dag 2

IARU R1 C5
Idag har arbetet i kommittén C5 (VHF and högre) börjat.

Inledningsvis presenterades en del rapporter från olika koordinatorer. Jag vill nämna;

  • Presentation av IARU’s initiativ till att 70MHz skall läggas till i den Europeiska frekvenstabellen (mer om detta senare)
  • Kort information om den första planerade geostationära amatörradiosatelliten som skall kunna följa med en planerad TV-satellit upp (se http://www.amsat.se).
  • Rapport om status på band över 50MHz där det finns eller vi riskerar problem för amatörradio. Arbetet kring detta är planerat till dag 3.

Diskussionerna kring förslag till mötet kom igång och ett antal Contest-förslag hanterades i en arbetsgrupp och några förslag kring DATV i en annan arbetsgrupp. DATV är ganska stort i t.ex. DL och PA men dessvärre har en DATV-repeater på 1,3GHz stört Galileo’s markstation och tvingats stänga. Ett förslag handlar om att diskutera möjligheten till DATV i 70cm-bandet, vilket skulle kunna störa satellit- och annan trafik i 70cm-bandet. DATV har avancerad modulation (en 2MHz bandbredd diskuteras) som kräver effektsteg med mycket hög linearitet för att inte störa utanför den avsedda bandbredden, men en viss noise skirt kommer ändå finnas från denna modulation. Här ser vi alltså samma problem mellan digitala modulationssätt och känslig smalbandstrafik som vi upplever med de mobila 3G o 4G-systemen. Diskussionerna kommer fortsätta dag 3.

To be continued…

73′ /Mats, SM6EAN

.

Author: SM6EAN