Bli Radioamatör

Hur kommer man snabbt igång?

För att bekanta sig med amatörradiohobbyn kan du exempelvis börja som lyssnaramatör. Om du önskar en lyssnarsignal kan du efter ansökan till SSA erhålla personlig lyssnarsignal. Signalen består av ett prefix SM, följt av av en siffra (0-7) och avslutningsvis den personliga delen av signalen som består av av fyra siffror. Exempel på en lyssnarsignal: SM3-8873

En lyssnaramatör lyssnar på amatörradiotrafiken och för en så kallad ”loggbok”, det vill säga antecknar datum, klockslag, frekvens, trafiksätt och vem som hade kontakt med vem. Sedan sänder lyssnaramatören en kvittering – ett så kallat QSL-kort – till någon av de amatörradiostationer som avlyssnats. Har lyssnaramatören tur så får han ett svars-QSL som tack där amatörradiostationen verifierar att han haft den aktuella kontakten.

Hur får jag egen amatörradiosignal?

För att bli sändaramatör måste man avlägga ett kompetensprov för amatörradiocertifikat. Provet består av två prov inom:

  • teknik
  • reglemente

Man kan antingen studera med hjälp av kurser som vissa radioklubbar anordnar eller också studerar man på egen hand, kanske under ledning av någon sändaramatör.

Lämpligt studiematerial är SSA:s utbildningspaket, vilket du kan läsa mer om här.

Inom amatörradiohobbyn talar vi ibland om sändaramatörer och ibland om radioamatörer, det är exakt samma sak.

Licensklasser

Från och med 2004-10-01 finns det bara en licensklass i Sverige som kallas Amatörradiocertifikat/licens.

Radioklubbarna runt om i landet ordnar regelbundet kurser där du kan få lära dig allt du behöver kunna för att klara proven för att erhålla en licens och en amatörradiosignal. Men du kan givetvis också, om du så vill, studera på egen hand.

SSA har ett utbildningspaket som de flesta radioklubbarna brukar använda, se ovan.

För att få en licens krävs alltså att du avlägger prov. Runt om i landet finns ett antal, av SSA auktoriserade provförrättare, där du kan avlägga de två delproven. Efter godkända prov tilldelar SSA dig en amatörradiosignal. SA + distriktssiffra + treställigt suffix, exempelvis SA3AWT.

Telegrafi/CW

Idag är det inget krav på kunna telegrafi för att avlägga ett prov och få en amatörradiosignal, men många väljer att fortsätta att studera för att kunna ta del av den amatörradiotrafik som sker på telegrafi.

Radioklubbar runt om i Sverige anordningar telegrafikurser. Vill du lära dig telegrafi på egen hand finns det möjlighet att hämta program för det, läs vidare om detta under vår Sektion utbildning, sidan hittar du här.

Hjälp finns att få

Naturligtvis kan du på egen hand lära dig mycket om amatörradio och själv upptäcka hobbyn på en rad olika sätt. Du kan skaffa dig en mottagare och själv lyssna på trafiken på amatörradiobanden. Litteratur finns att köpa från SSA:s ”HamShop”. Läs även vidare på denna sida som presenterar vår Utbildningssektion.

Har du frågor och funderingar kan du få hjälp på vägen av Sveriges Sändareamatörer, SSA, och radioklubbar runt om i landet står beredda att hjälpa dig med utbildning, kursmaterial och all information som du behöver. På, eller nära din hemort finns en radioklubb med nya vänner som väntar på att få göra din bekantskap och hjälpa dig på vägen.

Vi hälsar Dig välkommen till en fantastisk hobby, en hobby som ger dig en gränslös väg till nya sensationer. En väg där du också kommer att möta en mängd nya kamrater över hela världen som delar dina intressen.