Vill du lära dig telegrafi?

En kurs i morsetelegrafi har efterfrågats, främst bland nya radioamatörer. Telegrafi är det mest basala sättet att ha radiokontakt på och det är dessutom enkelt att själv bygga en sändare för telegrafi. Radiomuseet i Göteborg har därför beslutat att arrangera en kurs i morsetelegrafering.

Kursen kommer att starta torsdagen den 16 januari och pågå torsdagar till och med den 28 maj 2020 med undantag i samband med helger. Om det behövs, kommer vi att fortsätta efter sommaren. Som kursmaterial avser vi att följa en kurs, som finns på nätet. Se http://www.sk4sq.net/ och klicka på CW-kurs uppe till väster. Scrolla ner en bit, så ser ni hela kursen.

Vi kanske kan köra två till tre lektioner varje vecka, men vi kan även göra förändringar under kursens gång, om det behövs. Den största delen av kursen består av att lyssna och lära de olika tecknen. När det är klart övergår vi till sändning, men efter flera månaders lyssnande, så brukar hjärnan ha vant sig vid hur tecknen låter och det är relativt enkelt att lära sig sändningen.

Anmälan görs till Bengt Lindberg, , 0705 984200. Ange namn, E-mail, födelseår, adress och telefonnummer. Kursavgiften är 300 kr, och dessutom vill vi att alla deltagare är medlemmar i Radiohistoriska föreningen i Västsverige. Betala in kursavgiften och för icke-medlemmar medlemsavgiften 300 kr, till föreningens postgiro, 136 888-5. Ange ditt namn och att det gäller telegrafikursen. Innan kursen börjar kommer en mer detaljerad information att ges till de anmälda.

Hälsningar från Radiomuseet i Göteborg.

Author: SM6ZEM