Telegrafi

Telegrafi eller som det även kan kallas – Morse, är ett av de äldsta kommunikationssätten. Morsealfabetet härstammar från 1837 då Samuel Morse presenterade sitt första telegrafisystem.

rex1_600

Telegrafin kräver minimal bandbredd, och man kan med enkel utrustning nå långt och telegrafin är utmärkt när det förekommer störningar och är trångt på frekvensbanden.

Morsetecknen består av korta och långa teckendelar samt mellanrum. Man utgår från den korta teckendelen vars längd sätts till en enhet. En lång teckendel skall då vara tre enheter lång, det vill säga tre gånger längden av den korta teckendelen. Mellanrummet mellan teckendelarna inom tecknat skall vara en enhet långt. Mellanrummet mellan hela tecken inom ord eller teckengrupp görs tre enheter långt. Mellanrummen mellan hela ord eller teckengrupper görs sju enheter långt.

Utbildning i telegrafi

Kursverksamhet i radioklubbar; radioklubbar runt om i Sverige anordnar nybörjar- och fortsättningskurser i amatörradioteknik och telegrafi. Är du intresserad? Kontakta någon radioklubb i din närhet.

Hur hittar du närmaste radioklubb? Du kan själv söka fram klubbar genom att i sökfältet till SM Call Book skriva in SK%, se nedanstående bild:

SMCB_klubb

Vi har även en karta som visar klubbar som håller utbildning, dock inte med nödvändighet telegrafi. Du hittar kartan här.

Vill du studera själv? Oavsett var du bor i landet kan du studera hemma i din egen takt.

Via Internet kan du få hjälp med din telegrafiträning. Några exempel på sådana web-platser är:

 • Dalakanalen; Självstudiematerial för att lära sig telegrafi i minst 40-takt, för den som vill träna på egen hand, eller varför inte tillsammans med någon kompis. Läs mer på: www.sk4sq.net
 • Radioskolan.se; erbjuder utbildning i morsetelegrafering. Läs mer på: www.radioskolan.se Radioskolan.se är en del av Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer, ESR.

Frivilligt telegrafiintyg

Vissa administrationer såväl inom som utom CEPT, fortsätter att erbjuda provförrättning för morsetelegrafi, antingen som ett nationellt krav eller på frivillig basis.

Post- och telestyrelsen, PTS, erbjuder inte längre denna möjlighet i Sverige. SSA har fått möjligheten att utfärda Telegrafiintyg, som kan presenteras för en administration som kräver telegrafikunnande, för att få sända på frekvenser lägre än 30 MHz.

Det finns två fall då frivilligt telegrafiintyg kan behövas i annat land:

 1. vid permanent boende i landet
 2. vid ett tillfälligt besök i landet

Med anledning av detta finns möjligheten att skaffa ett frivilligt telegrafiintyg. Fyra nivåer Telegrafiintyg kommer efter godkänt prov att kunna utfärdas av SSA i fyra nivåer:

 • Nivå A (16 WPM = 80-takt)
 • Nivå B (12 WPM = 60-takt)
 • Nivå C (8 WPM = 40-takt)
 • Nivå D (5 WPM = 25 takt)

För att erhålla detta telegrafiintyg måste du avlägga ett särskilt telegrafiprov hos en provförrättare med telegrafibehörighet, se lista över provförrättare på denna sida.

Proven består av en mottagnings- och en sändningsdel. Båda delproven (mottagning och sändning) skall vara godkända vid samma provtillfälle.

Mottagningsprovet
Mottagning (med hörseln) av en provtext. Efter att mottagningsdelen är klar, tillåts genomläsning för eventuella förtydliganden eller korrigeringar.

Definition av fel – mottagningsprovet
Varje tecken som mottagits fel och lämnats orättat räknas som ett fel. Mottaget ord som uppdelats felaktigt godkännes om meddelandet ändå kan förstås rätt. Mottagningsdelen genomförs via provförrättarens dator.

Sändningsprovet
Sändningsprovet avläggs genom att för hand sända en provtext med telegrafinyckel eller el-bugg. (Egen telegrafinyckel/bugg får användas). Vid sändningsprovet skall teckenmellanrum och ordavstånd vara de normala, det vill säg. sändningen skall göras ”ospärrad”.

Definition av fel – sändningsprovet
Felsänt ord eller teckengrupp återkallas med felsändningstecken, som består av åtta korta teckendelar i följd, omedelbart efter felet, varefter hela det felsända ordet eller teckengruppen sänds om. Varje tecken som sänts fel och lämnats orättat räknas som ett fel. Sändningsdelen får omfatta högst 1 orättat fel och 4 rättade fel i sändningsprovet.

Provförrättaren använder kassettbandspelare för inspelning av sändningsprovet vid provtillfället.

Gemensamt för delproven
Mottagnings- och sändningsprovet inleds med lystringstecken ~ och avslutas med sluttecken + åtföljt av avslutningstecken @

I övrigt skall texten bestå av en blandning av klartext, förkortningar, bokstäver, siffror och skiljetecken.

 • Nivå A på lägst 240 tecken-värden.
 • Nivå B på lägst 180 tecken-värden.
 • Nivå C på lägst 120 tecken-värden.
 • Nivå D på lägst 75 tecken-värden.

Gemensamt för Nivå A, B, C och D gäller:
Sändning respektive mottagning under åtminstone 3 minuters tid vardera, med högst 4 fel i mottagning, med högst 1 orättat och 4 rättade fel i sändning med manuell sändning av telegrafi med telegrafinyckel eller s.k. el-bugg.

Vid mottagningsprovet för Nivå C (40-takt); används en teckenhastigheten med förlängda (s.k. spärrade) teckenmellanrum, av lägst 60 tecken/minut och höst 75 tecken/minut, så att telegramhastigheten blir 40 takt. Eleven får själv välja och ange teckenmellanrum till provförrättaren inför mottagningsprovet.

Vid mottagningsprovet för Nivå D (25-takt); används en teckenhastighet med förlängda (s.k. spärrade) teckenmellanrum, av 60 tecken/minut, så att telegramhastigheten blir 25-takt.

Exempel på provtexter:

 • Nivå A lägst 240 tecken, denna provtext innehåller 247 tecken.
~ ASCUNCION ÄR HUVUDSTAD I PARAGUAY . VID RADIOTELEFONERING UTGÖRES NÖDSIGNALEN AV ORDET MAYDAY OCH SKALL OM MÖJLIGT UTSÄNDAS PÅ FREKVENSEN 2182 KHZ = QRV ? MEANS, ARE YOU READY ? THE RECEIVER CONTROL SETTINGS SHOULD BE ADJUSTED AS INDICATED ON PAGE 3 , DATED 7/10 1994 + @
 • Nivå B lägst 180 tecken, denna provtext innehåller 180 tecken.
~ VID RADIOTELEFONERING UTGÖRES NÖDSIGNALEN AV ORDET MAYDAY OCH SKALL OM MÖJLIGT UTSÄNDAS PÅ FREKVENSEN 2182 KHZ = THE RECEIVER CONTROL SETTINGS SHOULD BE ADJUSTED AS INDICATED ON PAGE 3 – 4 . QRV ? + @
 • Nivå C lägst 120 tecken, denna provtext innehåller 120 tecken.
~ ASCUNCION ÄR HUVUDSTAD I PARAGUAY, SOM LIGGER I SYDAMERIKA . = QRV ? MEANS, ARE YOU READY ? PAGE 3 - 4 , DATED 7/10 1994 . + @
 • Nivå D lägst 75 tecken, denna provtext innehåller 76 tecken.
~ VID RADIOTELEFONERING UTGÖRES NÖDSIGNALEN AV ORDET MAYDAY . = QRV ? PAGE 3 – 4 + @

Teckenvärden; bokstäver (utom bokstaven Å) räknas som 1 teckenvärde. Siffror, tecken, felsändningstecken samt bokstaven Å räknas som 2 teckenvärden.

Exempel från provtext Nivå A ovan, med 247 teckenvärden
 Bokstäver 203 st x 1 = 203
 Bokstaven Å 1 st x 2 =  2
 Siffror 12 st x 2  = 24
 Tecken 9 st x 2   = 18
 --------------------------
 Summa:  teckenvärden 247

Taktberäkning
Om ovanstående provtext hade varit ett sändningsprov och det sändes felfritt på tiden 237 sekunder. Antal teckenvärden i provtexten är 247.

Formel:
a/ Antalet felsända, okorrigerade tecken.
b/ Antalet omsända tecken inklusive felsändningstecken, de omvandlas till teckenvärden och summeras till provtexten.
c/ Beräkna sändningshastighet, takt.

Teckenvärde x 60 = 247 x 60
--------------------------- = 62,5 Tecken/minut (takt)
Tid i sekunder 237

Godkänt prov
Vid godkänt prov (mottagning och sändning) för respektive Nivå A – D, utfärdar SSA ett intyg på engelska, för respektive nivå. Priset för intyget, för respektive nivå är 150 kronor. Avgiften till provförrättare tillkommer.