Uppdatering kring hot mot 2m- och 23cm-banden och WRC-23

I mitten av juni rapporterade vi på SSA-webben om nya hot mot 2m-bandet (144-46MHz) och 23cm-bandet (1240-1300MHz). Det handlar alltså om förslag till agendapunkter för World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) och det är under årets konferens, WRC-19, som agendan för WRC-23 sätts. I augusti håller CEPT ett möte om förslag till agendapunkter och SSA planerar diskussion med PTS inom de svenska förberedelse till augustimötet.

Det har redan skrivits en hel del och reagerats på framför allt förslaget om 2m-bandet. Inom IARU har arbetet kring dessa båda förslag redan börjat, men det är ett långsiktigt arbete som behöver drivas i rätt instanser och på ett sätt som gynnar amatörradion. Det finns redan spekulationer och felaktig information publicerad på Internet, vilket inte gynnar amatörradion! En av de stora riskerna är att vi blir betraktade som oseriösa av telemyndigheter. IARU har tidigare drivit frågor framgångsrikt inom CEPT och inför WRC, där IARU deltar som sektormedlem men saknar rösträtt (vilket ländernas telemyndigheter har). Det är därför som det långsiktiga förberedelsearbetet inför dessa konferenser är så viktigt.

För att hålla en samsyn har vi i SSA valt att nedan göra en kortare sammanfattning och för mer utförlig text hänvisa till IRTS, DARC och RSGB.

Nedan har vi sammanfattat  några av de viktiga punkterna (23cm sist i denna information):

144-146MHz:

 • Frankrike presenterade, med kort varsel, ett nytt förslag att tillåta Aeronautical Mobile Service (AMS) i bandet det primära amatörradiobandet 144-146MHz. Förslaget går ut på att studera befintliga och nya frekvensband mellan 144 MHz och 22 GHz för denna användning men det är endast amatörradiobandet 144-146MHz som berörs av förslaget. Enligt förslaget handlar det om
  • Tilldelning ”on a primary basis”.
  •  För ”new non-safety aeronautical mobile applications”.
  • Under förutsättningarna ”while ensuring the protection of existing services in those bands and, as appropriate, adjacent bands, and not constraining future development of these services.”. Förslaget utgår alltså från en samexistens med amatörradion.
 • Man kan konstatera att kommunikation från flyg har en mycket stor räckvidd, vilket t.ex. har skapat problem med okoordinerade satelliter i 2m-bandet. Förmodligen kommer kommunikation med drönare vara en användning. Att två primära tjänster (amatörradio och AMS) skulle allokeras i samma band kan på sikt vara ett hot mot amatörradions tillgång till bandet 144-146MHz.
 • På grund av kort varsel hade de flesta teleorganisationerna inte kunnat förbereda sig inför diskussionen och endast Tyskland var emot förslaget (p.g.a. kort varsel) under CEPT-mötet i juni (CPG-19, PTA). Alltså oklart hur de olika teleorganisationerna kommer rösta i augusti och det är därför viktigt för amatörradioorganisationer att diskutera frågan med sin teleorganisation innan CEPT CPG-19-mötet.
 • Förslaget kommer åter diskuteras på CEPT CPG-19, 26-30 augusti. Där bestäms vilka förslag CEPT har till agendapunkter för WRC-23.
  • Ett förslag behöver stöd av 10 CEPT-medlemmar (av totalt 48) för att antas
  • Om 6 eller fler medlemmar är emot antas inte förslaget.
 • De svenska förberedelserna inför kommande CPG-19-möte är följande. SSA kommer agera i förhållande till dessa datum.
  • 15/8 skall kommentarer till de svenska ståndpunkterna vara inkomna till PTS
  • 23/8 håller PTS förberedelsemöte inför CPG-19, 26-30 augusti.

IRTS https://www.irts.ie/cgi/st.cgi?144mhz

RSGB. https://rsgb.org/main/blog/front-page-news/2019/07/01/144-mhz-and-the-wrc-process/

Nedan följer en kortare översatt text från DARC. Publiceringen på tyska finns att läsa:
https://www.darc.de/home/ och rubriken ”Stellungnahme zur aktuellen 2-m-Band-Problematik”

Latest News On the Current 2 m Band Allocation Discussion

 As most of you probably are aware, for example from the email by John, G4SWX, dated June 6th the French administration at short notice had handed in a modified a proposal to WRC-19 preparatory groups at CEPT that WRC-19 should decide on feasibility studies for additional Aeronautical-Mobile-Services(AMS) allocations in the range from 144 MHz to 22.2 GHz.

If this proposal in its current version is endorsed at the next meeting of the CEPT Conference Preparatory Group in August it is highly likely that it will appear on the agendas of WRC-19 and WRC-23 where a final decision will be made. At least 10 of the 48 CEPT countries have to be in favour of this proposal while not more than 6 must be against this. During the recent Meeting of the CEPT Project Team A in Prague this proposal by France was being discussed for the first time. Only the German delegation made it clear that they are against this proposal including 144-146 MHz.

The main reason for that little opposition might be that the 2 m band was included in the revised version of that French proposal only few days before the deadline for the Prague meeting. Consequently most other European countries had no time for internal discussions let alone formulating their position.

IARU, being supported by regulatory experts of their member associations (RSGB, DARC, VERON etc) is intensively working on executing their influence within the current process and trying to keep the 2 m band as it is now. By the way, the cost of this activities is covered by the funds resulting from the contributions of the IARU member societies. So those who left their county’s amateur radio society should perhaps reconsider their decision. Without the commitment and the funds the amateur radio community would have little influence in that process, let alone could be present at the relevant meetings.
Most importantly, amateur radio should speak with a single voice only. So I would like to ask everybody to refrain from using maybe good personal contacts to your government or the EU. This would weaken our position and take away power and vigour from the systematic approach by IARU and country amateur radio societies. This particularly applies for online petitions in the WWW…which by the way do not even base on a correct facts background.

1240-1300MHz:

SSA kommer fortsätta följa diskussionerna kring 23cm-bandet. Det har funnits störningsfall mellan amatörradio och marklänk med positionssatellitsystem (RNSS, Galileo E6-mottagare). EU:s representant på CEPT PTA-mötet i juni förväntar sig att antalet störfall ökar när antalet Galileo-mottagare ökar från 2020. 7 länder motsatte sig dock det Franska förslaget men att förslaget skall omarbetas för bl.a. ”enabling the better regulation of the RNSS-amateur coexistence at international level” och att kunna få bredare stöd i CEPT.

Vi får se vart detta tar vägen.

73′ Mats, SM6EAN
Sektionsledare VHF/UHF/SHF och IARU

Author: SM6EAN