Kommer flyg och satellitnavigation att reducera våra band?


Inför Internationella Teleunionens viktiga nästkommande världsradiokonferens WRC 2023 finns det från Frankrike önskemål om att få ta över 144-146 MHz för flygets behov. Dessutom vill man från annat håll att vår användning av 1240-1300 MHz ska reduceras till förmån för EU/ESA Galileo satellitnavigation. Detta förslag baseras på några få störningstillfällen gällande Galileo E6 systemet på 1278,75 MHz.

Läs mer om vad Mats SM6EAN, vår VHF-manager och IARU representant, skriver beträffande förslagen här på vår VHF/UHF/SHF-sida. Gå sedan vidare på den angivna länken till IARU och ta del av unionens inställning till hoten.

Author: SM6ZEM