SSA skrivelse och möte med PTS

SSA hade 11/7 ett telefonmöte med PTS handläggare inför CEPT:s förberedande möte (CPG-19) till WRC-19. Från SSA sida deltog vår ordförande Anders, SM6CNN, samt undertecknad. CPG-19-mötet är det sista inför WRC-19 och bl.a. bestäms CEPT:s förslag till agendapunkter till WRC-23. Som nog alla känner till är frågan om ett delat 144-146MHz-band en het potatis.

Ni hittar SSA:s skrivelse under denna LÄNK.
Denna skrivelse förutsätter dock att man känner till en del och jag kommer därför nedan ge lite bakgrund till några av punkterna så att helheten blir tydligare.

Agenda Item 1.1: För den som inte följt informationen på nätet var IARU:s ursprungliga förslag att amatörradion skulle få tillgång till 50-54MHz globalt. Regionerna 2 och 3 har redan denna tilldelning. Från början var flera CEPT-länder försiktigt positiva medan en grupp opponerade sig; Ryssland p.g.a. TV, Frankrike p.g.a. mobil trafik samt Schweiz p.g.a. lågt uppmätt utnyttjande av det befintliga bandet 50-52MHz. Schweiz hade satt upp en monitormottagare och mätte under en tid. För alla som är bekanta med amatörradio i frekvensområdet är detta snarast en felaktig metod. Man kanske utgår från hur t.ex. mobil telefoni fungerar? Men det är klart, om ”alla använder FT8” blir det ju rätt tyst på banden med en traditionell mätning…

Nåväl, till slut har CEPT enats om att man stödjer en sekundär tilldelning i bandet 50-52MHz och detta beskrivs i en European Common Proposal (ECP). IARU föreslår dock att även en kommentar (footnote) tas fram där en primär tilldelning i segmentet 50,0 – 50,5MHz kan göras nationellt, utöver den sekundära tilldelningen. Ni kan läsa SSA:s förslag i skrivelsen.

Agenda Item 1.16: CEPT föreslår No Change för bandet 5725-5850MHz, vilket SSA föreslår att PTS skall stödja.

Agenda Item 9.1.6: Här finns en risk att frågan hamnar mellan stolarna. Wireless Power Transfer (WPT) är förstås inte en tjänst i Radio Regulations (RR), men då väldigt stora effekter diskuteras (upp till en 200kW) för kraftöverföring mellan ca 20kHz  – 100kHz vid laddning av fordonsbatterier, kommer övertonerna vara så pass kraftiga att radiotjänster (som amatörradio) alvarligt kunna störas. IARU har länge jobbat med att få CEPT och olika telemyndigheter att erkänna detta som ett problem. I skrivelsen vill SSA att PTS stödjer fortsatt arbete för att säkra radiotrafik på mellanvåg och de lägre kortvågs-banden.

Agenda Item 10: Denna agendapunkt handlar om förslag till agendapunkter för WRC-23. Vad som idag är känt och berör amatörradio:

  • Ingen har väl missat förslaget från Frankrike att studera samallokering mellan amatörradio och flygradio (AMS) i bandet 144-146MHz. Här finns ett tydligt förslag från SSA med en del bakgrund i ett appendix.
  • Det fanns tidigare en diskussion om bandet 1240-1300MHz (23cm-bandet) då störningar förekommit från amatörradio och EU tog upp störningsrisken mellan amatörradio och satellitnavigering i bandet (Galileo). I skrivande stund är det oklart vad som händer med denna diskussion och SSA kan behöva agera innan 15/8 (PTS deadline för synpunkter inför PTS förberedelsemöte den 23/8) om ny information kommer fram i tid.

73′ /Mats SM6EAN
Sektionsledare VHF/UHF/SHF och IARU

Author: SM6EAN