SSA kompletterande skrivelse inför WRC-19, 23cm-bandet

Vi har tidigare informerat om status och vad SSA har gjort inför de olika mötena som föregår WRC-19 i oktober/november. Närmast är det ett svenskt förberedande möte hos PTS (23/8) där SSA kommer närvara. Efter detta möte hålls ett förberedande möte inom CEPT, CPG19 #9, där förutom redan beslutade agendapunkter diskuteras, kommer även CEPT:s  förslag till agendapunkter för WRC-23 beslutas (WRC-19 agendapunkt 10). Många möten blir det…

I förra informationen skrev jag att vi ev. skulle återkomma om 23cm, och nu är det dags. SSA har just skickat in en kompletterande skrivelse till PTS om 23cm. Det hela kommer sig av att Frankrike vid ett tidigare CEPT-möte (PTA) föreslagit en agendapunkt till WRC-23 att samexistensen mellan satellitnavigering (t.ex. Galileo) och amatörradio i bandet 1240-1300MHz skulle utredas. Förslaget röstades ner vid PTA-mötet men Frankrike har nu gått ut med brev till de olika telemyndigheterna om att de vid kommande CPG19-9 skall stödja detta förslag. SSA motsätter sig förslaget och menar att redan initierat arbete inom CEPT studerar denna samexistens, vilket blir både snabbare och effektivare än att besluta om en agendapunkt till 2023 års WRC. Ni kan läsa SSA:s skrivelse under denna LÄNK.

Det finns olika initiativ kring satellitnavigering i Europa. Ett är inom EU:s ramprogram Horizon 2020 där projektet Strike3 har studerat ett sensorsystem för att detektera hot mot satellitnavigeringssystem. Här har bl.a. FOI varit delaktiga och de kommer fortsätta studera hur detta system fungerar genom olika tester. SSA har blivit kontaktade om att bidra med information och kontakter med amatörradioanvändare, vilket vi ställt oss positiva till. Det är viktigt att säkerställa att amatörradiotrafik inte skapar problem för satellitnavigeringen och praktiska tester är ett bra sätt att vara konkret och undvika orealistiska spekulationer, vilket vi sett inom en del områden.

73′ /Mats SM6EAN
Sektionsledare VHF/UHF/SHF och IARU

 

Author: SM6EAN