Nya skrivelser från SSA och IARU inför WRC-19

World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) närmar sig och inför denna konferens har först PTS ett förberedelsemöte 23/8 där SSA kommer närvara. Detta möte är en förberedelse till CEPT:s sista förberedande möte 26/8 (CPG19-9). På CPG-mötet sammanställs de olika förberedelserna till WRC-19 agendapunkter, varav en agendapunkt (AI 10) är CEPT:s förslag till WRC-agenda 2023. Ingen har väl missat ett förslag till studie av samallokering av amatörradio och non-safety aeronautical mobile applications i bandet 144-146 MHz samt förslag till studie av risk för störningar från amatörradio av satellitnavigering i bandet 1240-1300 MHz. Vi har skrivit om detta tidigare på SSA-webben under sektionerna VHF/UHF/SHF & IARU där tidigare skrivelser finns länkade. Den första skrivelsen finns länkad här LÄNK.

CEPT:s förslag till AI 10 sammanställs i en European Common Proposal (ECP) med olika ingående förslag. Ett av förslagen berör 144-146 MHz (förslag EUR-B10-2) och PTS har nyligen inbjudit till kommentarer av ECP-dokumentet med PTS nuvarande kommentarer (utkastet till ECP finns på denna LÄNK). Eftersom den senaste texten i PTS dokument inte inkluderar de förslag SSA tidigare gjort, har SSA i dagarna svarat på inbjudan till kommentarer med en ytterligare skrivelse där SSA föreslår att PTS inte stödjer förslaget EUR-B10-2 så länge 144-146 MHz inkluderas. SSA:s skrivelse finns under denna LÄNK.

Det tidigare förslaget om 1240-1300 MHz finns inte med i ECP’n men det kan ändå dyka upp till CPG-mötet och det var därför SSA tidigare skickade in en skrivelse om detta LÄNK.

IARU har kontinuerligt arbetat med WRC-19 under flera år men förslagen kring 144-146 MHz och 1240-1300 MHz kom in sent och krävde därför mycket arbete under kort tid. IARU har lämnat in ett förslag till CPG-mötet om 144-146MHz och dokumentet finns under denna LÄNK. Frågan om 1240-1300 MHz har varit uppe till diskussion i CEPT redan innan förslaget om agendapunkt till WRC-23 kom upp. IARU stödjer ett arbete i CEPT men motsätter sig en agendapunkt till WRC-23. IARU har lämnat in ett dokument till CPG-mötet även inför ett eventuellt förslag för 1240-1300 MHz LÄNK.

För de som vill läsa lite utförligare om IARU:s initiativ finns information på IARU:s hemsida (www.iaru-r1.org). LÄNK

73′ /Mats, SM6EAN
Sektionsledare VHF/UHF/SHF och IARU

Author: SM6EAN