Resultat från CEPT-mötet CPG19-9 inför WRC-19

Vi har vid flera tillfällen informerat om de olika förberedelserna inför WRC-19. För de länder som ingår i CEPT, hölls i veckan det sista förberedande mötet – CPG19-9. Liknande möten hålls i olika grupperingar världen över och tre års förberedelser lyfts nu upp på bordet under WRC-19 i Egypten mellan 28/10 och 22/11.

Det är två delar som är av intresse: Dels de agendapunkter (agenda item, AI) som kommer diskuteras under WRC-19 och dels de förslag till agendapunkter för WRC-23 (detta är agendapunkt 10 på WRC-19). IARU har deltagit under de förberedande mötena och bidragit med dokument för att stödja amatörradions intressen. Agendapunkterna för WRC-19 har varit kända sedan WRC-15 men de nya förslagen till WRC-23 har inkommit under senare tid och har krävt mycket arbete under kort tid från IARU:s sida. Det ser ut som detta givit ett bra  resultat så här långt.

För agendapunkter till WRC-19 kan följande noteras från CPG19-9:

  • AI 1.1: CEPT föreslår i en European Common Proposal (ECP) att bandet 50-52 MHz allokeras till amatörradion på sekundär basis. Man föreslår även en footnote där man listar de länder som primärt allokerar amatörradio i bandet 50,0-50,5 MHz
  • AI 1.13: CEPT föreslår i en ECP att spektrum för International Mobile Telecommunications (IMT) inte skall inkludera bandet 47,0 – 47,2 GHz, som är en primär allokering för amatörradio.
  • AI 1.16: CEPT föreslår i en ECP att spektrum för wireless access systems och radio local area networks (WAS/RLAN) inte skall inkludera bandet 5725-5850 MHz, som är en sekundär allokering för amatörradio.
  • AI 9.1, issue 9.1.6. CEPT:s syn på Wireless Power Transfer (WPT) är att ITU och Radio Regulation (RR) inte behöver reglera dessa frekvenser. Man anser att spuriouser/övertoner från dessa anläggningar och elektriska fordon får regleras i tekniska standarder, möjligtvis i en ITU Recommendation.

För agendapunkter till WRC-23 (WRC-19, AI 10) kan följande noteras:

  • Angående ett Franskt förslag för studie av allokering för non-safety aeronautical mobile applications i bland annat bandet 144 – 146 MHz, föreslår CEPT att bandet 144 – 146 MHz tas bort helt ur förslaget.
  • Angående förslaget att studera risker för störningar från amatörradio av satellitnavigering i bandet 1240 – 1300 MHz anser CEPT att detta är en viktig punkt till agendan för WRC-23. På CPG19-9-mötet kom man dock överens om ett utkast av en WRC Resolution där man understryker bandets betydelse för amatörradion och där man tar bort text som ”removal of existing allocations”. Amatörradion föreslås alltså finnas kvar i bandet.

Även om CEPT har 45 medlemsländer kan mycket hända på WRC-19. IARU för region 1 har deltagit på CEPT:s möten och bidragit till den afrikanska motsvarighetens möten. IARU för regionerna 2 och 3 har på olika sätt bidragit till andra motsvarande möten. Det är nu upp till WRC-19 att besluta om utgången på punkterna ovan men jag tycker man kan sammanfatta att IARU har gjort allt man rimligtvis kunnat göra för att förbereda på bästa sätt inför WRC-19. En rapport från IARU region 1 finns att läsa på IARU:s hemsida. LÄNK

73′ /Mats, SM6EAN
Sektionsledare VHF/UHF/SHF och IARU

Author: SM6EAN