Uppdatering av bandplaner över 30MHz

Efter årets IARU region 1-möte i Wien har Kjell, SM7GVF, och Jens, SM6AFV, uppdaterat de detaljerade svenska bandplaner vi publicerar på SSA-webben under sektionens rubrik ”Bandplaner” LÄNK. En uppdatering av det övergripande dokumentet ”VUSHF frequencies in Sweden” är på G.

73′
/Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN