IARU R1 VUSHF Newsletter 78

Ett nytt newsletter finns under Dokumentarkiv, IARU och Newsletters. Du kan också klicka på följande LÄNK.

Finns bl.a. information om nytt spektrum för Irländska radioamatörer och uppdatering kring IARU:s Contest robot.,

73′
Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN