Var med och kämpa för Sverige i IARU HF Championship!

Vi i Sverige, liksom även de flesta större medlemsländer i IARU, utkämpar varje år en fredlig kamp under 24 timmar i en tävling som heter ”IARU HF Championship”. Vi har de senaste åren använt signalen SK9HQ (se QSL här nedan), men har i år tänkt använda oss av callet SJ8HQ för att locka till oss en och annan prefixjägare.

SK9HQ

Denna tävling är speciell på flera sätt. Alla band mellan 10-160 meter används (utom WARC-banden) och både CW och SSB. Alla HQ-stationer får samtidigt ha två sändare igång på varje band – en på CW och en  på SSB. Varje HQ-station är dessutom en egen multiplier (en gång per band) vilket innebär att alla HQ-stationer är mycket eftertraktade.

Stora länder som t.ex. Tyskland lyckas bemanna 12 stationer under alla 24 timmar och använder sig av 60-70 operatörer, men vi nöjer oss med att helt enkelt visa att vi är med. I år har vi inget nätverk – som är nödvändigt vid storsatsning – utan deltager på ett mera jordnära sätt.

Vi söker operatörer som vill köra SJ8HQ under helgen 11 till 12 juli mellan klockan 12z – 12z (= kl 14 lördag till 14 söndag svensk sommartid). Maila in din anmälan till enligt följande uppställning (skriv SJ8HQ som ämne):

Din signal / Band du kan ställa upp på / Moder du kan ställa upp på / Tidspass du kan ställa upp på / din mailadress

Tidspassen blir 1200-1759z, 1800-2359z, 0000-0559z, och 0600-1159z. Anmäl dig inte för pass som är kortare än sex timmar; det blir för plottrigt i planeringen. Jag sammanställer preliminärt körschema baserat på responsen från er alla. Eftersom detta är en tävling där vi (SJ8HQ) är villebrådet gäller det att ropa CQ. Man behöver inte bry sig om dupes – det tar contestroboten hand om, utan kör allt och alla. Det är däremot nödvändigt att du loggar i ett contestprogram som genererar cabrillofiler; antingen under eller efter ditt pass. Loggen mailas snarast möjligt till .

Frågor kan ställas till mig på . Skriv SJ8HQ som ämne så jag inte tappar bort mailet bland alla andra. QSL behandlas centralt av SSA så den delen behöver du inte tänka på, men vi välkomnar frivilliga QSL-skrivare (t.ex. dina egna pass)!

Author: SM6JSM