Inbjudan till SVARK sommartest på 2m FM …

 

Inbjudan till SVARK sommartest på 2m FM

SVARK-test på 2m FM i sommar!

Styrelsen tycker det är dags att återuppliva en begivenhet från gångna tider (slutet av 80- och mitten
av 90-talet) – SVARK sommartest på 2m FM !
Varför 2m FM ? Jo, för att alla kan vara med. De flesta aktiva radioamatörer har någon form av
radio för 2m FM, och i SVARK:s sommartest kan därför alla vara med.
Det gäller att samla så mycket poäng som möjligt. Varje deltagare i testen har ett nummer, som är
basen för motstationens poängberäkning vid kontakt. Ditt nummer får du fram genom följande
formel:
a) Skapa ett fyrsiffrigt tal genom att ta ditt födelsedatum (dag i månaden) som två första, och sedan
dina två sista siffror i personnumret som de två sista i det fyrsiffriga talet. Exempelvis ger
570424-1234 talet 2434.
b) Ta detta talet delat med 10 och lägg sedan till 400. Avrunda till närmaste heltal. Du får nu ett tal
mellan 410-720, vilket är ditt personliga kontrollnummer som skall utväxlas med motstationen.
Samma station får endast kontaktas en gång per deltest. Det blir fyra testtillfällen á 1h under juni juli (se nedan). Du får räkna ihop och sända in resultat från (max) tre av dessa fyra testtillfällen.
Priser kommer delas ut till de tre bästa !
Tider: Band:
• Sön 14/6 kl 16:00-17:00 Direktfrekvenser på 2m FM samt över
• Sön 28/6 kl 16:00-17:00 repeater SK7RGI på 145,750
• Sön 12/7 kl 16:00-17:00
• Sön 26/7 kl 16:00-17:00
Anrop: Testmeddelande:
”CQ SVARK-test” Rapport samt ditt personliga nr (410-720) enligt ovan
Multiplar:
För att ge alla stationer någorlunda lika chanser så används multiplar för uträkning av resultatet:
QSO via repeater SK7RGI:
• Alla QSO via repeatern multipliceras med 0,2 oavsett vilken effekt och antenn som använts
QSO på direktfrekvenser:
• Kontrollnumret multipliceras först med en effektmultipel (din uteffekt) samt sedan med en
antennmultipel (din antenn). Observera att högsta använda uteffekt under QSO:t räknas:
Mindre än 0,5W x 1,6 Antenn på station (typ gummipinne el likn) x 1,6
0,5-4W x 1,4 Rundstrålande antenn (typ GP, mobilantenn) x 1,3
4,1-15W x 1,2 Riktantenn (typ yagi) x 1,0
Mer än 15W x 1,0

Slutresultat:
• Räkna ihop alla kontrollnummer du fått över SK7RGI och multiplicera med 0,2.
• För varje QSO på direktfrekvens tar du respektive kontrollnummer och multiplicerar med
effektmultipeln för den uteffekt du använde. Multiplicera sedan detta med multipeln för
antennen.
• Lägg sedan ihop resultatet från alla kontakter till en total poängsumma för testtillfället.
Slutpoängen för de tre bästa testerna samt kopia på loggen (text/wordfil, PDF eller foto) mailar du
sedan in till undertecknad på ingemar.em@telia.com senast den 5:e augusti.

Slutligen….
Är det något du undrar över så maila gärna undertecknad, så skall vi försöka reda ut det.
Det är givetvis tillåtet att ge sig ut i skog och mark och själv klättra upp i träd, på hustak eller
vidtaga andra åtgärder med sin position för att kunna köra med låg effekt och enkel antenn. Glöm
dock inte att tänka på säkerheten.
Och du som inte tänkt ge dig ut med handapparaten – sitt gärna hemma och kör. Om så bara lyssna
på och bevaka repeatern SK7RGI efter SVARK-testare. Om inte för din egen skull så för alla andra
som vill jaga lite poäng. Det är en timme fyra söndagar under två månader det handlar om, och ett
bra sätt att öka aktiviteten på vårt 2m FM. Dessutom på ett trevligt sätt !
73 de Ingemar, SM7RIN

Författare: SM7HZK-DL7