DL7-möte tillsammans med Bockebodaträffen 17/6

I samband med att SK7BQ anordnar  Bockebodaträffen Lördagen 17/6 kommer det att hållas ett DL7-möte i syfte att utse ny DL7.
I nuläget finns det en kandidat, SM7KOJ/Jan.
En presentation av kandidaten kommer inom kort att publiceras på ssa.se.
Väl mött hos SK7BQ!
//SM7SPG/Per-Olov och SM7IOE/Johnny
(Valberedning i SM7)

Author: SM5YRA