WebSDR – testförare sökes !

SK4KO nya WebSDR finns online !

SK4KO = Siljanbygdens Sändareamatörens WebSDR är igång igen, efter åskan förstörde deras förre detta  mottagaren. Man använder 6 stycken RTL-SDR Blog V3 donglar tillsammans med en Dell server in direkt sampling mode. M.a.o. man har en 6 band HF mottagare som man kan nå via nätet.

”Vi önskar att få så många som möjligt att gå in och testa så vi får en belastningstest.” 

 Klicka på bilden här nere för att komma direkt till deras WebSDR

Mottagaren körs fortfarande i beta, men vi behöver testa belastningen på många lyssnare, använd den så mycket du vill.

Mera information finns på klubbens hemsida www.sk4ko.com

73 de SM4JLX / Inge

källa: SK4KO, bullen + SM4JLX / Inge

Author: SM5YRA