SK5BN = Lighthouse Weekend och höstupptakt 22 augusti 2020

Det har länge nu varit tyst och öde i klubblokalen och inga gemensamma aktiviteter har genomförts. De flesta har nog haft förhoppningen att Corona-läget skulle börjat ge med sig under sommaren men så ser det inte riktigt ut. Vi får nog helt enkelt börja anpassa oss till detta nya läget och försöka hitta sätt att återuppta vår verksamhet utan att utsätta oss för onödiga risker. Vi är en klubb som i mångt och mycket lever genom våra olika aktiviteter så utan verksamhet kommer vi börja tyna bort. Det ska vi självklart inte göra utan nu är det verkligen hög tid att få igång vår verksamhet igen.

Styrelsen har därför efter noggrant övervägande beslutat sig för att genomföra en gemensam ute-aktivitet nästa helg. Det är då International Lighthouse/Lightship Weekend genomförs i år och det är något vi under flera år varit delaktiga i. Denna aktivitet genomförs normalt tredje helgen i augusti vilket oftast sammanfaller med SSA’s Portabeltest. I år är ILLW förskjuten till nästa helg vilket gör att det inte hänger ihop med Portabeltestet som genomfördes förra helgen. En förfrågan är skickad till Kanalbolaget om att få tillstånd att vara i Mem och följa vårt tidigare upplägg med antenner i flaggstängerna. Vi startar 09:00 och inleder med att sätta upp radioutrustningen och komma igång att höras i etern. Sedan blir det kaffe och bulle tillsammans med mer radiokörning och snack. Vi ser även till att hinna med lite korv innan vi avslutar på tidig eftermiddag. Allt detta sker under tiden vi iakttar FHM’s riktlinjer och tänker på att minimera risken för smittspridning. Med det menas bland annat att om du känner dig krasslig på något sätt så undviker du att vara med på plats.

Alla ni som känner er friska, varmt välkomna till Mem på lördag 22 augusti med start 09:00.

SA5JAR / Andreas

Author: SM5YRA