Distrikt-5 möte lördagen den 15 april.

Välkommen till distriktsmöte i SM5 i samband med radiomässan i Eskilstuna den 15 april 2023

Plats: Konferensrum i Vilsta Camping huvudbyggnad.

Tid: kl. 14.00

Program:

  • Introduktion
  • Val av distriktsledare för SM5 för perioden 2023 – 2025 Valberedningen förslag SM5OXV Urban Olsson
  • Inspel till SL/DL möte i samband med SSA årsmöte
  • Övriga frågor

Välkomna Distriktsledare distrikt-5: Morgan Lorin/SM5BVV

Eskilstuna Radioklubb:  Bosse Hållander/SM5PBT önskar styrelse.

Author: SM5YRA