SVXLink – Föredrag hos SK5LF + Jitsi

I regi av Radioklubben Östra SK5LF, samt i samverkan med andra klubbar i Östergötland, kommer jag att hålla ett föredrag om SvxLink den 14/3 kl 19:00. Föreläsningen är inte begränsad till medlemmar i de aktuella klubbarna

Mötet sker på webben och vi använder plattformen Jitsi. Möteslänken är: https://jitsi.sm2ampr.net/sm5gxq

För er som inte har möjlighet att ansluta denna gång, finns ett nytt tillfälle på Distrikt 4-mötet ett par veckor senare.

källa:SM5GXQ/Peter

 

Author: SM5YRA